*Mô tả chi tiết :

Xuất xứ: Việt Nam.
Tiêu bản tế bào thực vật (20 loại tiêu bản/hộp)
- Mô tả: tiêu bản tế bào thực vật gồm các tiêu bản quan sát được nhân, tế bào chất, thành tế bào, mạch dẫn của thực vật:
1. Tiêu bản tế bào tảo silic
2. Tiêu bản rêu tường
3. Tiêu bản tế bào hành tây
4. Tiêu bản tế bào dự trữ tinh bột ở khoai tây
5. Tiêu bản rễ bắp cắt ngang
6. Tiêu bản rễ bí đỏ cắt ngang
7. Tiêu bản rễ non cây si
8. Tiêu bản thân bắp cắt ngang
9. Tiêu bản thân bí cắt ngang
10. Tiêu bản thân bí ngô cắt
11. Tiêu bản lá bắp cắt ngang
12. Tiêu bản lá trúc đào cắt ngang
13. Tiêu bản tế bào lá rong đuôi chó
14. Tiêu bản chồi măng tây cắt dọc
15. Tiêu bản túi bào tử dương xỉ
16. Tiêu bản bao phấn hoa Ly cắt ngang
17. Tiêu bản bầu nhụy hoa Ly cắt ngang
18. Tiêu bản hạt phấn cây thông
19. Tiêu bản hạt phấn hoa Ly
20. Tiêu bản phôi hạt bắp cắt ngang .

Sản phẩm liên quan

back top