*Mô tả chi tiết :

Xuất xứ: Việt Nam.
Tiêu bản tế bào động vật (20 loại tiêu bản/hộp)
- Mô tả: tiêu bản tế bào động vật rõ nét gồm các tiêu bản quan sát được nhân, tế bào chất, màng tế bào của động vật:
1. Tiêu bản tế bào Trùng giày;
2. Tiêu bản Thủy tức;
3. Tiêu bản Rận nước;
4. Tiêu bản tim chuột cắt dọc;
5. Tiêu bản tế bào máu ếch;
6. Tiêu bản tế bào máu gà;
7. Tiêu bản tế bào máu thỏ;
8. Tiêu bản tế bào máu người;
9. Tiêu bản ruột non cắt ngang;
10. Tiêu bản gan chuột cắt dọc;
11. Tiêu bản thận chuột cắt dọc;
12. Tiêu bản phổi chuột cắt dọc;
13. Tiêu bản mô cơ vân ở chuột;
14. Tiêu bản mô cơ trơn ở chuột;
15. Tiêu bản mô sụn chuột cắt ngang;
16. Tiêu bản mô da chuột cắt ngang;
17. Tiêu bản não thỏ cắt ngang;
18. Tiêu bản buồng trứng thỏ cắt ngang;
19.Tiêu bản tinh hoàn thỏ cắt ngang;
20. Tiêu bản tinh trùng heo.

Sản phẩm liên quan

back top