Quả địa cầu (tự nhiên và chính trị) (QC: đế nhựa)

*Mô tả chi tiết :

Quả địa cầu tự nhiên và chính trị kích thước tối thiểu D=30cm.


* Đặc điểm:
- Đế nhựa

Sản phẩm liên quan

back top