Mô hình đồng hồ (QC: nhựa)

*Mô tả chi tiết :

Mô hình đồng hồ có kim giờ, kim phút quay đồng bộ với nhau. Mặt đồng hồ có đường kính tối thiểu là 35 cm.
Vật liệu: bằng nhựa. Có chân đứng.


Đặc điểm:
- Bằng nhựa.
- Có chân đế để đứng đồng hồ.

back top