Bộ thiết bị dạy số và so sánh số (QC: nhựa)

*Mô tả chi tiết :

Gồm:
a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, mỗi thẻ thể hiện chữ số màu sắc tươi sáng trên nhựa dày 0.5mm, gắn được trên bảng cài ; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, mỗi thẻ thể hiện các loại dấu so sánh có màu sắc tươi sáng trên nhựa dày 0.5mm, gắn được trên bảng cài; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm.

c)

- 10 bảng trăm khối lập phương.

- 10 thẻ thanh chục khối lập phương.

- 10 thẻ khối lập phương có kích thước (15x15x15) mm.

- 1 thẻ khối lập phương có kích thước (30x30) mm.

Vật liệu: Bằng nhựa dày 0.5mm, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.


Đặc điểm:
- Thẻ đựng trong túi nhựa, túi có độ bền không cao khi sử dụng thời gian lâu.
- Bảng cài chỉ để sử dụng cài thẻ, không dử dụng để viết phấn.
- Bộ thẻ làm bằng nhựa, khi sử dụng thời gian lâu nên dễ bị cong, gãy.

back top