Bộ chai và ca 1 lít (VL: nhựa dày)

*Mô tả chi tiết :

- Gồm 1 chai và 1 ca 1 lít, có vạch chia.
- Nhựa tốt, dày.

back top